75 Ω Coaxial video digital

  


Código

01948
0.35/1.60
pdf01948 

09890
0.60/2.80
 
pdf09890

09889
0.80/3.70
pdf09889 

10281
1.0/4.60
pdf10281 

COMPOSICIÓN  
Conductor Cu Sn Cu Cu Cu
Sección (mm2) 0.10 0.28 0.50 0.78
Composición 1 x 0.35 1 x 0.60 1 x 0.80 1 x 1.0
Aislamiento PEX PEX-F PEX-F PEX-F
Diámetro (mm) 1.60 2.80 3.70 4.80
Color Natural Natural Natural Natural
Pantalla Cu Sn Trenzada AL/PET/AL AL/PET/AL AL/PET/AL
Pantalla   Cu Sn Trenzada Cu Sn Trenzada Cu Sn Trenzada
Cubierta exterior PVC PVC PVC PVC
Diámetro (mm) 2.60 4.50 6.10 7.00
Color Varios Varios Varios Varios
 
DATOS TÉCNICOS  
01 kgsKgs/Km 10.5 24.0 44.0 54.0
02 resΩ/Km 187 61 34 22
03 CappF/m 58 54 54 54
04 impΩ 75 75 75 75
05 vel% 78 82 82 82
06 aisMΩxKm >5000 >5000 >5000 >5000 
07 tempºC -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 
08 VprovV 1500 1500 1500 1500 
09 atedB/100 m

1 MHz 2.10 1.20 1.0 0.80
5 MHz 4.70 7.20 2.10 1.70
10 MHz 7.20 3.90 2.90 2.40
30 MHz 12.30 6.40 4.50 3.70
100 MHz 21.50 10.90 7.10 6.10