75 Ω Cables Coaxiales CATV-59

  


Código

09806

pdfEstándar
9806

09807

pdfTrishield
9807

09815

pdfQuadshield
9815

COMPOSICIÓN  
Conductor Cw Cw Cw
Composición 1 x0.80 1 x 0.80 1 x 0.80
Aislamiento PEX-F PEX-F PEX-F
Diámetro (mm) 3.66 3.66 3.66
Pantalla AL/PET/AL AL/PET/AL AL/PET/AL
Pantalla Al - Trenza Al - Trenza Al - Trenza
Pantalla     AL/PET/AL
Cubierta PVC PVC PVC
Diámetro (mm) 6.10 6.20 6.60
Color Negro Negro Negro
 
DATOS TÉCNICOS       
01 kgsKgs/Km 34.2 37.0 45.5
02 resΩ/Km 87.5 87.5 87.5
03 CappF/m 51 51 51
04 impΩ 75 75 75
05 vel% 85 85 85
06 aisMΩxKm >10000 >10000 >10000  
07 tempºC -20 / + 70 -20 / + 70 -20 / + 70 
08 VprovV 1500 1500 1500
09 atedB/100 m

5 MHz 2.2 2.2 2.2
55 MHz 6.7 6.7 6.7
83 MHz 8.0 8.0 8.0
187 MHz 11.8 11.8 11.8
211 Mhz 12.5 12.5 12.5
250 Mhz 13.4 13.4 13.4
300 Mhz 14.6 14.6 14.6