75 Ω Cables coaxiales CATV-6

  


Código

09800

pdfEstándard 
9800

09809

 pdfTrishield  
9809

09828

pdfTrishield 2 pares 
9828

09816

pdfQuadshield
9816

COMPOSICIÓN  
Conductor Cw Cw Cw Cw
Composición 1 x 1.02 1 x 1.02 1 x 1.02 1 x 1.02
Aislamiento PEX-F PEX-F PEX-F PEX-F
Diámetro (mm) 4.57 4.57 4.57 4.57
Pantalla AL/PET/AL AL/PET/AL AL/PET/AL AL/PET/AL
Pantalla Al - Trenza Al - Trenza Al - Trenza Al - Trenza
Cubierta exterior PVC PVC PVC PVC
Diámetro (mm) 6.95 7.05 7.05 X 11.45 7.60
Color Negro Negro Negro Negro
 
PARES  
Nº de pares 2
Conductor Cu
Sección (mm2) 0.20
Composición 1 X 0.50
Aislamiento PE
Color B-Az, B-Nj
 
DATOS TÉCNICOS  
01 kgsKgs/Km 43.0 45.8 83 58.6
02 resΩ/Km 53.8 53.8 53.8 53.8
03 CappF/m 51 51 51 51
04 impΩ 75 75 75 75
05 vel% 85 85 85 85 
06 aisMΩxKm >10000 >10000 >10000 >10000 
07 tempºC -20 / +70 -20 / +70 -20 / +70 -20 / +70 
08 VprovV 1500 1500 1500 1500 
09 atedB/100 m

55 MHz 5.2 5.2 5.2 5.2 
83 MHz 6.4 6.4 6.4 6.4
187 MHz 9.3 9.3 9.3 9.3 
211 MHz 10.8 10.0 10.0 10.0
250 MHz 10.8 10.8 10.8 10.8
300 Mhz 11.6 11.6 11.6 11.6