75 Ω Cables coaxiales telefónicos BT

  


Código

03734

pdfBT3002
3734

06944

pdfBT2003
6944

01361

pdfBT2002
1361

12435

pdfBT2001
12435

07251

pdfCO7000
7251

07247

pdfCO5000
7247

COMPOSICIÓN  
Conductor CU Cu Sn Cu Cu Cu Cu
Composición 1 x 0.31 1 x 0.61 7 x 0.20 7 x 0.20 1 x 0.60 1 x 0.96
Aislamiento PE PE PE PE PE PE
Diámetro (mm) 1.95 3.70 2.50 2.50 2.80 4.80
Pantalla Cu Sn - Trenza Cu - Trenza Cu - Trenza Cu - Trenza AL/PET AL/PET
Pantalla Cu Sn - Trenza Cu - Trenza Cu - Trenza   Cu Sn - Trenza Cu Sn - Trenza
Cubierta PVC PVC PVC PVC LS0H LS0H
Diámetro (mm) 3.60 6.70 5.10 4.40 4.50 7.20
Color Blanco Blanco Blanco Blanco Gris Gris
 
Nº de coaxiales  Código  Código  Código  Código Código  Código 
8 7144   7245  12433  12436    
16  7145  7246  12434  12437    
 
DATOS TÉCNICOS       
01 kgsKgs/Km 24 81 44 27 25 55
02 resΩ/Km 229 61 78.4 78.4 61 24
03 CappF/m 69 70 53 53 58 55
04 impΩ 75 75 73 73 75 75
05 vel% 66 66 85 85 78 78
06 aisMΩxKm >5000 >5000 >5000 >5000 >10000 >10000
07 tempºC -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80
08 VprovV 1500 1500 1500 1500 1500 1500
09 atedB/100 m

1 MHz 2.0 1.1 1.3 1.3 1.0 0.6
5 MHz 4.5 2.4 2.9 2.9 2.3 1.4
10 MHz 6.4 3.4 4.0 4.0 3.2 2.0
30 MHz 11.3 6.2 7.0 7.0 5.6 3.5
100 Mhz 21.5 12.1 12.9 12.9 10.2 6.4