75 Ω Cables coaxiales telefónicos varios

  


Código

04363

pdf2YCCY
0.4/2.5
4363

01017

 pdf2YCCY
0.4/2.5
1017

04383

pdf2.5C-2V
0.4/2.5
4383

03536

pdf3C-2V
0.4/2.5
3536

07063

pdf3C-2W
0.4/2.5
7063

COMPOSICIÓN  
Conductor CU Cu Cu Cu Cu
Composición 1 x 0.40 1 x 0.40 1 x 0.40 1 x 0.50 1 x 0.50
Aislamiento PE PE PE PE PE
Diámetro (mm) 2.50 2.50 2.50 3.10 3.10
Pantalla AL/PET AL/PET AL/PET AL/PET AL/PET
Pantalla Cu Sn - Trenza Cu Sn - Trenza Cu Sn - Trenza Cu Sn - Trenza Cu Sn - Trenza
Cubierta PVC PVC PVC PVC PVC
Diámetro (mm) 4.0 4.5 4.0 5.5 6.5
Color Gris Gris/Amarillo Negro Negro Negro
 
DATOS TÉCNICOS       
01 kgsKgs/Km 29 40 26 47 65
02 resΩ/Km 350 350 138 88 88
03 CappF/m 67 67 67 67 67
04 impΩ 75 75 75 75 75
05 vel% 66 66 66 66 66
06 aisMΩxKm >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
07 tempºC -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80 -20 / +80
08 VprovV 1500 1500 1500 1500 1500 
09 atedB/100 m

1 MHz 2.6 2.6 1.7 1.3 1.3
5 MHz 4.0 4.0 3.6 2.9 2.9
10 MHz 5.1 5.1 4.8 4.2 4.2
30 MHz 9.1 9.1 8.7 7.3 7.3
100 MHz 18.0 18.0 17.0 14.0 14.0